Opublikowano Dodaj komentarz

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie przyjemniejsze

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie łatwiejsze

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie przyjemniejsze. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach finansowych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na złe konto. Projekt zaistniał w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie przyjemniejsze

– Nowe przepisy przyjęte zostały w Parlamencie jednomyślnie, co daje o tym, iż to inicjatywa ponad planami i znacznie potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zachowałeś się od głosu. Nowe ustawy zaczną wchodzić w porządku 3 miesięcy po pracy ustawy w Serwisie Ustaw.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu

– Z efektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na złe konto, był źródłem wielkich problemów. W skrajnych wypadkach klienci tracili w niniejszy rób pieniądze, bo nie było mechanizmu zmuszającego klienta do obrotu środków. Dzięki tej odmianie w grupie przypadków dostaniemy je nawet w czasie kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkownicy (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w tematach informacyjnych. Do tej pory, nie było lśniącej i jednolitej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkownikowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w stosunku.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na krótkie konto będzie podawał swój bank lub SKOK o tym fakcie. Ten będzie był 3 dni na poinformowanie konsumentowi o błędzie i konwencjach braku zwrotu środków w porządku 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie spełniany na dodatkowy rachunek techniczny, co umożliwia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w porządku 1 dnia roboczego będzie oddawał je na konto klienta. Jeśli w sprzedaż zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w porządku 30 dni, bank lub Skok będzie odpowiedzialny do dania płatnikowi danych kliencie.

– Umożliwi to dobre dochodzenie chcenia na możliwości sądowej. Podstawę prawną mieć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest wskazane – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce znaczy to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do tego wyrokiem sądu i poniesie dodatkowo wydatki połączone z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych

Powodem do stworzenia proponowanych zmian były fakty zgłaszane przez nabywców do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został pozwany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w punktu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, jakie były problemem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zachęconych do harmonii w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *