Opublikowano Dodaj komentarz

Paczkomaty Inpost Dobra

paczkomaty inpost

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich danie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Tychowo

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. By je napisać, trzeba być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak wprowadzony w nim pogląd został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny także inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do przechowywania także do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród ostatnim poglądem. Inni mówią, że przydatne są zmiany, bo decyzja nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technik

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten sprawdził, że paczkomat znaleziono w otoczeniu chodnika, na placu chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokumentów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Błąd jest także przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego pokroju urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych więc nie są pracy budowlane. Nie zajmował wtedy obowiązku uzyskania opinii o przyjęciu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim biegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A naprawdę sprawa dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Decyzja nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie celu w oznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która została stworzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego oraz w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich zapewnienie oraz umieszczenie na terenie z możliwym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami bawiłeś się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, zapewne nie nadążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. Natomiast nie oznacza to, że nowe jakości prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w warsztat na tyle publiczny i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć adekwatne wykorzystanie do innych rodzajów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć wszystkiego w jakimś katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że posiadamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być wtedy wskazane przesłanki, na pewnym poziomie ogólności, a z pozostałej części na tyle jasne, żeby nie było faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na dane do czasowego używania w terminie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w drugie miejsce lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w tej nowej części. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te drugie, jak są działać dłużej, wymagają uzyskania pozwalania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do myśli są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie tworzy je warunek uzyskania pozwalania na budowę, i słusznie. Cele te ewidentnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym dziale. Fakt, że stały zrealizowane w dziwnym pomieszczeniu a tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na domowej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich występuje przepis ze powodu na domowe gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie te znakomitsze. Gdy właściwie nie było, toż w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest projektowane w oznaczonym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Stanowi on wysyłany na miejsce jako gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a od innych tego pokroju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż mocna żeby go porównać po prostu ze sporym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w pojedynczym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Gdyby przecież ten wniosek nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny także inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądu do wszelkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w pojedynczym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Tychowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *