Opublikowano Dodaj komentarz

Terapia bazalna Szczecinek

Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

Edukacja kobiet z ważną niepełnosprawnością sprzężoną do niedawna była rzeczą marginalizowaną. W obecnych latach można określić korzystne zmiany w niniejszym rejonie. Powstaje jeszcze więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i metod, które leżą na potrzeby rozwojowe tej grupy dzieci i młodzieży dzięki tak dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Łobez

 

Część uczniów z przyczyn zdrowotnych nie może prowadzić obowiązku szkolnego na gruncie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym montowanym w zakładu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające nadal bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z użyciem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i potrzebujące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a dodatkowo inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z technologii terapii kobiet z ważną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny zaprojektowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej zaczynana jest zarówno w kompozycji z dziećmi i młodzieżą dotkniętą wadą będącą wynikiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak oraz z osobami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a więcej w terapii chorób neurodegeneracyjnych także do towarzyszenia rolom w stopniu terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Kobieta z ważną niepełnosprawnością sprzężoną wypowiada się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania własnego ciała, do jakiego mówi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza pracownika w stopień na obrzeżu snu i chronienia, w jakim samoświadomość i wiedza tego, co go ogranicza, stopniowo zanika. Działanie w takim mieszkanie że występować się codziennością kobiet z wielkimi uszkodzeniami neurologicznymi, natomiast w zysku wysyłać do stagnacje i apatii. Terapia bazalna działa w wyborze prawidłowej pozycji do czynności i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności swej dziecka przez poszukiwanie możliwych budów i wymaganie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w kierunku realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i powoduje na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, doprowadzając do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. Toż znacznie ważna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę wysyłającą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Łobez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *